"Canto máis medre o sistema máis catastróficos serán os resultados do seu fracaso"

xA sE cOCEU!!!vENRES

25f

O Salgueirón
CSOA


das 21:00 en diante...

kONZERTAZO!!!

bUENA eSPERANZA
+
nHIÓ
+
mUERTE Y dESTRUCCIÓN

dE bALDE
+
dE vICIO!!